Izglītības programmas

Ludzas Mūzikas pamatskolā tiek īstenotas šādas izglītības programmas:

 Nr.p.k. Izglītības programmas nosaukums Izglītības programmas
kods
1.  Pamatizglītības pirmā posma (1.-4. klase) profesionāli orientēta virziena (mūzika) programma111014111 
 2.Vokālā mūzika – Kora klase  20V 212 061
 3. Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle 20V 212 011
 4. Pūšaninstrumentu spēle – Eifonija spēle 20V 212 031
 5. Pūšaminstrumentu spēle – Trompetes spēle 20V 212 031
 6. Pūšaminstrumentu spēle – Mežraga spēle 20V 212 031
 7. Pūšaminstrumentu spēle – Saksofona spēle  20V 212 031
 8. Pūšaminstrumentu spēle – Klarnetes spēle  20V 212 031
 9. Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle 20V 212 031
 10. Stīgu instrumentu spēle – Vijoļspēle 20V 212 021
 11. Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle 20V 212 011
 12. Deja-Dejas pamati 20V 212 101

Ludzas Mūzikas pamatskola
Stacijas ielā 45, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701
Tālr. +371 65781334, e-pasts: muzskola.ludza@inbox.lv

 .